PAU means PAU

Per començar m’agradaria fer extensiu el que penso respecte a aquest examen…

Un cop entès això, adjunto aquella informació relacionada amb l’assignatura de Fonaments de les Arts.
Llegiu amb atenció: 

A FONAMENTS DE LES ARTS l’examen té dues parts. La primera part és comuna (6 punts) i consisteix a respondre TRES de cinc qüestions plantejades. Cada qüestió val 2 punts. En la segona part (4 punts) cal triar UNA de les dues opcions (A o B) i respondre a les qüestions corresponents.

En aquest examen es manté la tipologia habitual dels exercicis, les orientacions per a l’examen, així com els criteris generals d’avaluació, establerts a l’inici del curs actual.


Queda poc temps i caldrà arribar fins al 1970 i revisar tot el que ja sabem.

Help in coming!